Actueel nieuws

Vaak is het gissen naar waaróm ontvangers iets doen of juist niet doen. Kleinschalig doelgroeponderzoek geeft waardevol inzicht in de klant/donateur. Kwalitatieve onderzoeken naar mailpacks voor o.a.

Respons genereren bij direct mail

Meer donaties krijgen voor minder geld. Daar zijn we elke dag mee bezig. Hoe zorgen we voor meer respons en een betere conversie? We vroegen marketeer Max Kooijmans om zijn gouden tips. Dat zijn er zeven geworden.

Voor een gezonde donateursdatabase is het van belang dat er regelmatig nieuwe instroom plaatsvindt aangezien elk goed doel ook te maken heeft met uitstroom van adressen.

Pagina's

© 2018 Mailtraffic - Sitebouw Simourix