Analyse

Responsanalyse
Als Mailtraffic producties voor u verzorgt beschikken we al over de details van de actie. Als service van onze dienstverlening analyseren wij uw testen zodanig dat we betrouwbare uitspraken kunnen doen over verbeteringen van de mailing. Deze werkwijze is gebaseerd op bewezen succes in de praktijk en maakt ons een ideale samenwerkingspartner om het maximale rendement uit uw mailing te halen.

Campagnereporter
Bent u op zoek naar heldere informatie die aansluit bij uw dagelijkse werkzaamheden waarop u snel kunt beslissen en sturen? Onze partner Data Inside ontwerpt effectieve management- en fondsenwervingrapportages waarmee u in één oogopslag ziet hoe het met uw doelstellingen en acties staat en wat de oorzaken zijn van voor- of achterlopen.

Voorspellingsmodellen
Wilt u met zo min mogelijk kosten een zo optimaal mogelijk resultaat behalen? Met behulp van de modellen van onze Partner Data Inside bent u beter in staat om de meest kansrijke adressen voor uw actie te selecteren en kunt u nieuw geworven donateurs indelen in optimale welkomststrategieën. Zo verbetert u het rendement van uw actie en voorkomt u irritatie bij de donateurs/leden.

Inzicht op maat
Iedere organisatie is anders. Wat bij de een werkt blijkt bij de ander niet te werken en terwijl organisatie A nog moet beginnen met het opbouwen van eerste inzichten, wil organisatie B hun donor journey verder professionaliseren en misschien zelfs automatiseren.

Bij onze partner Data Inside is ruime fondsenwervende ervaring en kennis beschikbaar om rapportages en inzichten op maat te ontwikkelen.

Denk hierbij aan:

Adresselecties voor fondsenwervende acties.
Ontwikkelen bouwstenen voor een donor journey.
Begeleiden van migratie donateursdatabase.
Analyses op gebied van:

  • Uitstroom.
  • Reactivatie.
  • donateursbestand op herkomst
  • conversie straatwerving
imagebriefingcampagne planningdoelgroepen/testprogramma'skeuze instrumentenconcept en creatiedatabewerkingproductieresponsverwerkinganalyseevaluatie en verbeterpunten

 

© 2018 Mailtraffic - Sitebouw Simourix